Sandberg, M. H. (2019) “«Slipp fangene fri!» – om makt og frigjøring i Minecraft: Education Edition”, Journal for Research in Arts and Sports Education, 3(1). doi: 10.23865/jased.v3.1330.