Rustad, H. (2018) “Kunstnerisk vilje i spennet mellom resonans og dissonans”, Journal for Research in Arts and Sports Education, 2(1). doi: 10.23865/jased.v2.1006.