Abelsen, Kristian, and Petter Erik Leirhaug. 2022. “Dedikerte lærere Med bål På Timeplanen I videregående Skole”. Journal for Research in Arts and Sports Education 6 (1). https://doi.org/10.23865/jased.v6.3081.