STROBELT, M. Kritisk pedagogikk – et svar på dagens kunstpedagogiske utfordringer?. Journal for Research in Arts and Sports Education, v. 2, n. 2, 27 Jun. 2018.