AASLAND, E.; ENGELSRUD, G. «Det er lett å se hvem av dere som har god innsats». Om elevers innsats og lærerens blikk i kroppsøving. Journal for Research in Arts and Sports Education, v. 1, n. 3, 11.