SÆTHER, M. En musikers møte med de yngste barna i barnehagen. Om å ikke vite på forhånd hvilke ideer som kan komme til å fungere. Journal for Research in Arts and Sports Education, v. 1, n. 2, 13 Jan. 2017.