MYRENG, C. B.; ENGELSRUD, G. H.; KJERLAND, G. ØVREVIK. Kroppen i lærebøker i videregående skole - et innblikk i kroppsøvingsfagets ideologiske kamp. Journal for Research in Arts and Sports Education, v. 5, n. 3, 21 Dec. 2021.