FASTING, M. L.; HØYEM, J.; BISCHOFF, A. Barndommens landskap. En studie av unge voksnes minner i møte med barndommens nærnatur. Journal for Research in Arts and Sports Education, v. 6, n. 1, 6 Jan. 2022.