HUSBY, V. Dansedidaktikk – klaustrofobi: En performativ dialog mellom autoetnografiske stoppøyeblikk fra egen danseutdanning og kritisk dansepedagogikkforskning. Journal for Research in Arts and Sports Education, v. 5, n. 4, 22 Nov. 2021.