KOLAAS, S. S. «Vi leker ikke teater!» Lærerfellesskapet i valgfaget produksjon for scene som profesjonelt kunnskapslandskap. Journal for Research in Arts and Sports Education, v. 5, n. 1, 25 May 2021.