BAKKE, J.; LINDSTØL, F. Ser du gorillaen i rommet? Om å undervise i observasjon ved bruk av fiksjonalisering. Journal for Research in Arts and Sports Education, v. 5, n. 2, 30 Jun. 2021.