WESTLIE, K.; MOEN, K. M. Kroppsøvingslæreren som en inkluderende pedagog i skjæringspunktet mellom individ og samfunn. Journal for Research in Arts and Sports Education, v. 4, n. 1, 2 Mar. 2020.