RUSTAD, H. Kunstnerisk vilje i spennet mellom resonans og dissonans. Journal for Research in Arts and Sports Education, v. 2, n. 1, 23 Mar. 2018.