Lyngstad, M. B., & Thorkildsen, K. (2018). Å forske med kunsten kollaborativt i en fortellerforestillingsproduksjon. Journal for Research in Arts and Sports Education, 2(1). https://doi.org/10.23865/jased.v2.966