Letnes, M.-A. (2017). Visualisering som drivkraft i kunnskapskonstruksjon. Journal for Research in Arts and Sports Education, 1(5). https://doi.org/10.23865/jased.v1.913