Sæther, M. (2017). En musikers møte med de yngste barna i barnehagen. Om å ikke vite på forhånd hvilke ideer som kan komme til å fungere. Journal for Research in Arts and Sports Education, 1(2). https://doi.org/10.23865/jased.v1.447