Abelsen, K., & Leirhaug, P. E. (2022). Dedikerte lærere med bål på timeplanen i videregående skole. Journal for Research in Arts and Sports Education, 6(1). https://doi.org/10.23865/jased.v6.3081