Myreng, C. B., Engelsrud, G. H. ., & Kjerland, G. Øvrevik. (2021). Kroppen i lærebøker i videregående skole - et innblikk i kroppsøvingsfagets ideologiske kamp. Journal for Research in Arts and Sports Education, 5(3). https://doi.org/10.23865/jased.v5.3062