Fasting, M. L., Høyem, J., & Bischoff, A. (2022). Barndommens landskap. En studie av unge voksnes minner i møte med barndommens nærnatur. Journal for Research in Arts and Sports Education, 6(1). https://doi.org/10.23865/jased.v6.3017