Husby, V. (2021). Dansedidaktikk – klaustrofobi: En performativ dialog mellom autoetnografiske stoppøyeblikk fra egen danseutdanning og kritisk dansepedagogikkforskning. Journal for Research in Arts and Sports Education, 5(4). https://doi.org/10.23865/jased.v5.2981