Kolaas, S. S. (2021). «Vi leker ikke teater!» Lærerfellesskapet i valgfaget produksjon for scene som profesjonelt kunnskapslandskap. Journal for Research in Arts and Sports Education, 5(1). https://doi.org/10.23865/jased.v5.2724