Helstad, K., & Øiestad, P. A. (2021). Mellom entré og sorti – dramaturgisk didaktikk i klasserommet: . Journal for Research in Arts and Sports Education, 5(2). https://doi.org/10.23865/jased.v5.2659