Kleppe, R., Sando, O. J., & Sandseter, E. B. H. (2020). Innendørs risikofylt lek – et bidrag til spenning og variasjon i barnehagens lekemiljøer . Journal for Research in Arts and Sports Education, 4(2). https://doi.org/10.23865/jased.v4.2460