Jansson, D., & Balsnes, A. H. (2020). Korlederens kompetanse, utdanning og praksis - konturene av en meta-teori. Journal for Research in Arts and Sports Education, 4(1). https://doi.org/10.23865/jased.v4.2354