Ørbæk, T., & Engelsrud, G. (2019). Sårbarhet som profesjonsetisk kompetanse? En metarefleksjon basert på undervisning i skapende dans i høyere utdanning. Journal for Research in Arts and Sports Education, 3(2). https://doi.org/10.23865/jased.v3.1456