Rustad, H. (2018). Kunstnerisk vilje i spennet mellom resonans og dissonans. Journal for Research in Arts and Sports Education, 2(1). https://doi.org/10.23865/jased.v2.1006