(1)
Østern, T. P. Å Forske Med Kunsten Som Metodologisk Praksis Med Aesthesis Som Mandat. JASEd 2017, 1.