(1)
Strobelt, M. Kritisk Pedagogikk – Et Svar På Dagens Kunstpedagogiske Utfordringer?. JASEd 2018, 2.