(1)
Abelsen, K.; Leirhaug, P. E. Dedikerte lærere Med bål På Timeplanen I videregående Skole. JASEd 2022, 6.