(1)
Myreng, C. B.; Engelsrud, G. H.; Kjerland, G. Øvrevik. Kroppen I lærebøker I videregående Skole - Et Innblikk I kroppsøvingsfagets Ideologiske Kamp. JASEd 2021, 5.