(1)
Husby, V. Dansedidaktikk – Klaustrofobi: En Performativ Dialog Mellom Autoetnografiske stoppøyeblikk Fra Egen Danseutdanning Og Kritisk Dansepedagogikkforskning. JASEd 2021, 5.