(1)
Jansson, D.; Balsnes, A. H. Korlederens Kompetanse, Utdanning Og Praksis - Konturene Av En Meta-Teori. JASEd 2020, 4.