(1)
Ørbæk, T.; Engelsrud, G. Sårbarhet Som Profesjonsetisk Kompetanse? En Metarefleksjon Basert På Undervisning I Skapende Dans I høyere Utdanning. JASEd 2019, 3.