(1)
Sandberg, M. H. «Slipp Fangene fri!» – Om Makt Og frigjøring I Minecraft: Education Edition. JASEd 2019, 3.