[1]
Fasting, M.L., Høyem, J. and Bischoff, A. 2022. Barndommens landskap. En studie av unge voksnes minner i møte med barndommens nærnatur. Journal for Research in Arts and Sports Education. 6, 1 (Jan. 2022). DOI:https://doi.org/10.23865/jased.v6.3017.