[1]
Husby, V. 2021. Dansedidaktikk – klaustrofobi: En performativ dialog mellom autoetnografiske stoppøyeblikk fra egen danseutdanning og kritisk dansepedagogikkforskning. Journal for Research in Arts and Sports Education. 5, 4 (Nov. 2021). DOI:https://doi.org/10.23865/jased.v5.2981.