[1]
Jansson, D. and Balsnes, A.H. 2020. Korlederens kompetanse, utdanning og praksis - konturene av en meta-teori. Journal for Research in Arts and Sports Education. 4, 1 (Dec. 2020). DOI:https://doi.org/10.23865/jased.v4.2354.