[1]
Ørbæk, T. and Engelsrud, G. 2019. Sårbarhet som profesjonsetisk kompetanse? En metarefleksjon basert på undervisning i skapende dans i høyere utdanning. Journal for Research in Arts and Sports Education. 3, 2 (Nov. 2019). DOI:https://doi.org/10.23865/jased.v3.1456.