Lærebokas makt: En studie av lærebøker for instrumentalelever

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Other formats

Published
2018-06-27
Keywords
lærebøker, notekyndighet, kulturskole, musikkpedagogikk, lærebokanalyse, textbooks, textbook analysis, music pedagogy, music literacy