Lærebokas makt: En studie av lærebøker for instrumentalelever

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Other formats

Published

2018-06-27

Keywords:

lærebøker, notekyndighet, kulturskole, musikkpedagogikk, lærebokanalyse, textbooks, textbook analysis, music pedagogy, music literacy