Boals bildeteater som kroppslig utforskende refleksjon - En studie med næringslivsledere som forskningsdeltakere

Authors

  • Linda Wilhelmsen UiT, The Artic University of Norway
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v2.919

Abstract

Artikkelen retter fokus på en fysisk teaterforms bidrag til kunnskapsproduksjon. Augusto Boals
bildeteater er en dramafaglig arbeidsform og teaterform, som er inspirert av Paolo Freires kritiske
pedagogikk med bruk av utforskende og kritisk refleksjon. Betydningen av denne kroppslige tilnærmingen
og den kritiske refleksjonen undersøkes i denne studien. Det empiriske utgangspunktet for
studien er et videreutdanningstilbud for næringslivsledere ved et norsk universitet, Bedriftskultur
i endring og utvikling, der bildeteater ble anvendt som kroppslig utforskende refleksjonsmetode.
Studien er kvalitativ og materialet er generert gjennom intervju, observasjon, feltnotater og deltakernes
evalueringer. Analysen viser at en kroppslig-affektiv og kognitiv gestaltning og kritisk refleksjon
i bildeteater igangsetter transformative prosesser som kan bidra til nye måter å tenke på.

English abstract

This article focuses on the contributions of a physical theatre form to knowledge production.
Augusto Boal’s image theatre is a dramatic work and expression form, based on Paolo Freire’s critical
pedagogy with use of explorative and critical reflection. The importance of the embodiment and
the critical reflection is explored in this study. The empirical point of departure for the study is a
further education course for leaders in the business sector, Corporate culture in change and development,
offered at a Norwegian university, where image theatre was used as an embodied explorative
reflection method. The study is qualitative and material is generated through interviews, observations,
field notes, and participant evaluations. The analysis makes visible that an embodied-affective
and cognitive critical reflection in image theatre initiates transformative processes that potentially
contribute to new habits of mind.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2018-06-27

How to Cite

Wilhelmsen, L. (2018). Boals bildeteater som kroppslig utforskende refleksjon - En studie med næringslivsledere som forskningsdeltakere. Journal for Research in Arts and Sports Education, 2(2). https://doi.org/10.23865/jased.v2.919

Keywords:

bildeteater, kroppslig arbeidsform, kritisk refleksjon, transformasjon, image theatre, physical working form, critical reflection, transformation