Outsourcing av skolens musikkundervisning - et bærekraftig samarbeid mellom kulturskole og grunnskole?

  • Anne Berit Emstad NTNU
  • Elin Angelo NTNU

Abstract

Denne artikkelen ser på samarbeid mellom kulturskole og grunnskole i en bykommune i Norge, der kulturskolen som en ekstern samarbeidspartner har overtatt ansvaret for musikkundervisningen på 1.-4. trinn i tre av kommunenes barneskoler.  En av årsakene til samarbeidet er at majoriteten av kommunens grunnskoleelever fikk musikkundervisning av lærere uten formell utdannelse i faget. Det ble derfor innledet et samarbeid med kulturskolen for å heve kvaliteten i musikkundervisningen, slik at elevene kunne nå fagmålene i musikk i grunnskolens læreplan. Studien har en kvalitativ tilnærming, der hensikten er å få kjennskap til hvordan det kommunale samarbeidet har utspilt seg i forkant og under de aktivitetene som er satt i gang i grunnskolen. Vi har lest policydokumenter og intervjuet sentrale aktører som har direkte kjennskap til prosessuelle, kontekstuelle og strukturelle forhold i samarbeidet. Vi argumenterer for at en ekstern samarbeidsmodell der kulturskolen har en gjesterolle i skolen, i form av salg av tjenester, er skjør i møtet med kulturelle og økonomiske barrierer. 

(Published: 13 January, 2017)

Citation: A. B. Emstad og E. Angelo. «Outsourcing av skolens musikkundervisningen - et bærekraftig samarbeid mellom
kulturskole og grunnskole?.» Journal for Research in Arts and Sports Education, Vol. 1, 2017, pp. 4-20. http://dx.doi.org/10.
23865/jased.v1.489

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Author Biography

Anne Berit Emstad, NTNU
Program for lærerutdanning
Published
2017-01-13
How to Cite
Emstad, A. B., & Angelo, E. (2017). Outsourcing av skolens musikkundervisning - et bærekraftig samarbeid mellom kulturskole og grunnskole?. Journal for Research in Arts and Sports Education, 1(2). https://doi.org/10.23865/jased.v1.489
Section
Research Articles
Keywords
samarbeid, kulturskole, grunnskole, tverr-sektoriellt samarbeid