Performative læringsrum på digitale scener - dramadidaktik og sociale medier

  • Kristian Nødtvedt Knudsen NTNU - Program for teacher education

Abstract

Skolens læringsrum er udfordret gennem de sociale mediers konstante tilstedeværelse. Det kan være vanskeligt for lærere at håndtere, hvordan de sociale og digitale rum kan integreres i undervisningen. Hensigten med studien er at undersøge, hvordan performative læringsrum opstår i mødet mellem dramadidaktik og sociale medier. Studien tager udgangspunkt i et undervisningsforløb, som blev designet og gennemført af forfatteren i løbet af efteråret 2015 med 89 gymnasieelever fra første til tredjeklasse i Trondheim. Forløbet tager udgangspunkt i to hovedspørgsmål: Hvem er du på de sociale medier og hvordan lever du med de sociale medier? Inspirationen til udviklingen af forløbet hentes fra et senmoderne og performativt syn på subjekt og erkendelse. I artiklen redegøres for de dramaturgiske principper som er tilstede i forløbet og efterfølgende bringes den dramaturgiske tænkning med ind i analysen af undervisningsforløbet. Afslutningsvis tegnes konturerne af de performative læringsrum, som opstår i krydsfeltet mellem dramadidaktik og sociale medier. Betegnelsen performative læringsrum er ikke et etableret begreb hverken i en dramadidaktisk eller kunstpædagogisk kontekst. Studien skal således også ses som et forsøg på at definere en sådan betegnelse.

 

Abstract: Performative learning spaces on digital stages – drama in education and social media.

The constant presence of Social Media has left its mark on schools and other educational institutions. It can be a challenge for the teacher to find ways to integrate the social and digital spaces in an educational context. In this study, I explore how performative learningspaces arise in the crossover between teaching and learning drama and social media. The study uses data from a workshop designed and implemented by the author with 89 high school students from Trondheim in the autumn of 2015. In the workshop, I try to implement a performative and postmodern view on the subject and on knowledge production. The article discusses the dramaturgical principles that are present in the workshop and utilisez the dramaturgical thinking as an analytical tool in the inquiry of the performative learning spaces. In conclusion, I discuss what performative learningspaces can bring to drama in education and education in genereal. The term “performative learning spaces” is not an established concept neither when teaching and learning drama or in arts in education. The study should thus be seen as an attempt to define such a concept.

(Published: 6 January, 2017)

Citation: Kristian Nødtvedt Knudsen. ‘‘Performative læringsrum på digitale scener - dramadidaktik og sociale medier.’’ Journal
for Research in Arts and Sports Education, Vol. 1, 2017, pp. 1-16. http://dx.doi.org/10.23865/jased.v1.482


 

 

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Author Biography

Kristian Nødtvedt Knudsen, NTNU - Program for teacher education
Stipendiat i drama/teater fagdidaktikk ved NTNU - Program for lærerutdanning
Published
2017-01-06
How to Cite
Knudsen, K. N. (2017). Performative læringsrum på digitale scener - dramadidaktik og sociale medier. Journal for Research in Arts and Sports Education, 1(1). https://doi.org/10.23865/jased.v1.482
Section
Research Articles
Keywords
dramaturgi, dramadidaktik, performativitet, sociale medier, uddannelse.