En musikers møte med de yngste barna i barnehagen. Om å ikke vite på forhånd hvilke ideer som kan komme til å fungere.

Forfattere

  • Morten Sæther
DOI: https://doi.org/10.23865/jased.v1.447

Sammendrag

Hensikten med studien som presenteres i denne artikkelen er å utforske hvordan en musiker, to barnehagelærere og en forsker og kunstpedagogisk veileder forstår en  musikers musikalske møter med de yngste barna i barnehagen. Forskningen baseres på et praksisbasert utviklingsprosjekt, og intervensjonen omfatter seks musikksamlinger. Barnehagelærerne, musikeren og veilederen reflekterer over de musikalske møtene for å finne ut av hva som karakteriserer disse møtene, og for å lære av toddlernes egne uttrykk om hva som kan gi musikkopplevelser. Bourriauds begrep relasjonell estetikk, og Valbergs utvikling av begrepet som relasjonell musikkestetikk utgjør forståelsesramme for analysen. De karakteristiske trekkene i de musikalske møtene som forskningsdeltakerne observerte kan oppsummeres i improvisasjon og skapende medvirkning. En konklusjon er at det ikke er selvsagt at en profesjonell musiker kan bidra til musikkopplevelser. I denne studien har et profesjonelt læringsfelleskap mellom musiker og barnehagelærere bidratt til utvikling av innholdet de musikalske møtene i dette prosjektet

 

This article is based on an explorative study of a musician’s contribution to music encounters with toddlers in an Early Childhood Education and Care (ECEC) institution. The research question is: What might the characteristics of a musician’s musical interaction with toddlers be in an ECEC institution? Empirical data in this study is obtained through written reflections based on six reflection meetings involving both the musician and ECEC teachers. Theory about relational aesthetics serves as a backdrop for the study. Two themes are identified as being of importance for the interaction in music between the toddlers and the musician. These are creative participation and improvisation.

(Published: 13 January, 2017)

Citation: M. Sæther. «En musikers møte med de yngste barna i barnehgen.» Journal for Research in Arts and Sports Education,
Vol. 1, 2017, pp. 21-39. http://dx.doi.org/10.23865/jased.v1.447

 

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Forfatterbiografi

Morten Sæther

Assoc. prof. Morten Sæther, Music department, DMMH

Publisert

2017-01-13

Hvordan sitere

Sæther, M. (2017). En musikers møte med de yngste barna i barnehagen. Om å ikke vite på forhånd hvilke ideer som kan komme til å fungere. Journal for Research in Arts and Sports Education, 1(2). https://doi.org/10.23865/jased.v1.447

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

Music among toddlers, improvisation, musical expression, children`s participation in music.