Forholdet mellom elevers motivasjon for kroppsøvingsfaget, motivasjonsklima og tilhørighet i kroppsøvingstimene, og deres intensjon om å være fysisk aktive etter endt obligatorisk skolegang

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Other formats

Published
2021-12-09
Section
Research Articles
Keywords
autonomous motivation, controlled motivation, goal acheivement, selfdetermination theory, theory of planned behavior, autonom motivasjon, kontrollert motivajson, målorientering, selvbestemmelsesteori, teori om planlagt atferd