Kroppen i lærebøker i videregående skole - et innblikk i kroppsøvingsfagets ideologiske kamp

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2021-12-21

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

kropp, kritisk diskursanalyse, diskursorden, ideologi, lærebok, body, critical discourse analysis, discourse order, ideology, textbooks