Flashmob i lærerutdanninger – studenters erfaringer med å skape dans sammen

Abstract

Denne artikkelen handler om lærerstudenter og deres erfaringer knyttet til gjennomføring av flashmob
som studentdrevet danseprosjekt. Artikkelen undersøker sammenhenger mellom flashmobprosjektet
og utviklingen av lærerstudentenes profesjonspersonlige kompetanse. Forskningsmaterialet utgjøres
av studenttekster fra to kroppsøvingslærerutdanninger: årsstudium i kroppsøving ved OsloMet –
storbyuniversitetet og faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole.
Forskningsprosjektet er kvalitativt og har en hermeneutisk-fenomenologisk tilnærming. Gjennom
analyse av studentenes besvarelser kom forfatterne fram til fire temaer: «følelser», «å skape dans»,
«nærhet og samarbeid» og «lærerrollen». Gjennom en profesjonsfaglig drøfting av disse temaene
viser artikkelen blant annet hvordan flashmobprosjektet har relevans i et lærerutdanningsperspektiv
ved at studenterfaringene kan knyttes til selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet. Det
framkommer tydelige sammenhenger mellom studentenes erfaringer og profesjonspersonlig kompetanse;
flashmobprosjektet trer fram som et profesjonspersonlig dannelsesprosjekt som kan bidra
til å gi studentene en kroppslig forankret autoritet.

ABSTRACT

Flashmob in teacher education - students' experiences of creating dance together

This article is about physical education teacher students and how they experienced participating in a
student-led flashmob dance project. The research examines connections between the flashmob project
and the teacher students’ profession-personal competence, and the research material consists of
students’ texts in which they have written about their flashmob experiences. The flashmob project
was part of the program at two different teacher education institutions in Oslo: Oslo Metropolitan
University and the Norwegian School of Sport Sciences. The research approach is hermeneuticphenomenological, and through thematic analysis the following four themes were identified:
“feelings”, “to create dance”, “getting to know each other better and cooperate”, and “teacher
perspective”. Through a profession-based discussion the article further shows how the flashmob
project is highly relevant in a teacher education perspective as the students’ experiences
can be understood as closely connected with profession-personal principles as well as with selfdetermination,
codetermination and solidarity. In addition, the flashmob dance project serves to
provide physical education teacher students with bodily anchored authority.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2019-11-20
How to Cite
Rustad, H., & Langnes, T. F. (2019). Flashmob i lærerutdanninger – studenters erfaringer med å skape dans sammen. Journal for Research in Arts and Sports Education, 3(2). https://doi.org/10.23865/jased.v3.1448
Section
Research Articles: Special issue
Keywords
profesjonspersonlig kompetanse, kroppsøving, studetndrevet undervising, professional-personal competence, physical education, student-led teaching