Motstridende mål i kroppsøving i Norge – en analyse av læreplanene i faget i perioden 2006 til 2015

Abstract

Siden 2006 har læreplanens formål og kompetansemål i kroppsøving i norsk skole blitt endret i 2012 og 2015. I denne artikkelen er det foretatt en analyse av endringer i formål og kompetansemål i læreplanene i kroppsøving i perioden fra og med 2006 til 2015. Grunnlaget for analysen er hentet fra teori om kroppsøvingsfagets mål og begrunnelse av Peter J. Arnold (1988) og Claes Annerstedt (2001). Analysen viser at målformuleringene i læreplanene har blitt utviklet i et spenningsfelt mellom et ferdighets- og prestasjonsfokus, som definerer måloppnåelse hos eleven etter forhåndsdefinerte fysisk-motoriske kriterier og rene idrettslige prestasjoner på den ene siden, og på den andre siden mål om individuell ferdighetslæring som definerer måloppnåelse etter øvings- og treningsprinsipper som er relevante for å oppnå kroppslig utvikling og helse ut ifra elevens læreforutsetninger, som er ulike. Kunnskapsdepartementet forsøker å ivareta to ulike forståelser om mål i kroppsøving som det er krevende å forene i et helhetlig fagsyn i læreplanen. Læreplaner i framtiden vil trolig også utvikles i et spenningsfelt mellom disse ulike forståelsene av formål og kompetanser i faget, men det er usikkert hvor fruktbart dette vil være.

 

ABSTRACT

Contradictory aims in PE in Norway – An analysis of the national curriculum in PE from 2006 to 2015

Since 2006, aims in the National Curriculum for physical education (PE) have been revised in 2012 and 2015. In this study, the revisions in the period from 2006 to 2016 are analyzed in the light of perspectives on aims in PE by Peter J. Arnold (1988) og Claes Annerstedt (2001). The curriculum has been revised in an area of tension between performance aims, which are defined from external standards, and individual development aims, which are defined from internal standards and on the basis of training principles, which are used to attain individual improvement and health. The analysis shows that the curriculum allowed for more individual and differentiated aims in 2012, compared with the curriculum in 2006. Through revisions in 2012 and 2015, the ministry signals that internal standards and individual and differentiated aims are important in PE, but at the same
time performance aims, which are defined from external standards, are also relevant. The ministry tries to ensure two perspectives on aims that are difficult to unite in an overall view on PE. The national curriculum for PE will probably evolve in an area of tension between the two aims perspectives also in the future, but it is unclear how fruitful it will be.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Author Biography

Idar Lyngstad, Nord universitet

Førsteamanuensis

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Published
2019-11-20
How to Cite
Lyngstad, I. (2019). Motstridende mål i kroppsøving i Norge – en analyse av læreplanene i faget i perioden 2006 til 2015. Journal for Research in Arts and Sports Education, 3(2). https://doi.org/10.23865/jased.v3.1240
Section
Research Articles: Special issue
Keywords
kroppsøving, kompetanse, nasjonale prøver, svømming, læreplananalyse, physical education, competence, national test, swimming, curriculum analysis