Strobelt, Michael. "Kritisk pedagogikk – et svar på dagens kunstpedagogiske utfordringer?" Journal for Research in Arts and Sports Education [Online], Volume 2 Number 2 (27 June 2018)