Strobelt, Michael. "Kritisk pedagogikk – et svar på dagens kunstpedagogiske utfordringer?." Journal for Research in Arts and Sports Education [Online], 2.2 (2018): n. pag. Web. 24 Apr. 2019