STROBELT, Michael. Kritisk pedagogikk – et svar på dagens kunstpedagogiske utfordringer?. Journal for Research in Arts and Sports Education, [S.l.], v. 2, n. 2, june 2018. ISSN 2535-2857. Available at: <https://jased.net/index.php/jased/article/view/926>. Date accessed: 24 apr. 2019. doi: https://doi.org/10.23865/jased.v2.926.